Neogotická stavba postavená v rokoch 1889-1892 na mieste tolerančného chrámu z roku 1783. Stavba na spôsob trojlodia s polygonálnym uzáverom oltára a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktoré dosadajú na kanelované železné stĺpy s papyrusovými hlavicami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)