Kostol postavil staviteľ František Bartel v rokoch 1784 – 1785 ako tolerančný chrám bez veže. Veža bola pristavaná v rokoch 1907 – 1908. Stavba s centrálnym pôdorysom rovnoramenného kríža. Každé rameno má v rovnom uzávere tri okná.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)