Stavba postavená 1890.

Historizujúca stavba z roku 1890. Kostol obnovili a prefasádovali v roku 1934. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou severnou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na nástenné pilastre. Pri prefasádovaní v roku 1934 upravili sakristiu a vežu na spôsob gotického nárožného kvádrovania. Podobne boli upravené aj nárožia lode. Kvádrovanie však bolo neskôr odstránené. Veža je zastrešená vysokým ihlanom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)