Gotický kostol zo začiatku 15. storočia. Presbytérium s päťbokým uzáverom, zaklenuté krížovou rebrovou klenbou. V 2. polovici 16. storočia pristavaná veža, v 18. storočí bola prestavaná a zvýšená.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)