Secesný kostol postavený po roku 1920 s použitím staršej stavby obnovenej v roku 1895. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria. Segmentová klenba so štukovým členením.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)