Stavba postavená koniec 18. storočia.

Klasicistický kostol z konca 18. storočia. Opravený bol v roku 1909. Pozdĺžny sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami, nad vchodom murovaný chór. Hladká fasáda je členená lizénami. Veža je krytá odstupňovanou klasicistickou prilbou. Sakrálny objekt má polkruhovo ukončené okná.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)