Pôvodne ranogotický kostol zo začiatku 14. storočia, na začiatku 15. storočia zväčšený. Polygonálne uzavreté presbytérium má rebrovú klenbu, loď má trámový strop.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)