Kostol postavený okolo roku 1250 ako jednoloďová stavba s predstavanou západnou vežou a kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou. V stredovekej podobe pretrval až do druhej polovice 18. storočia, kedy sa tu uskutočnila rozsiahla prestavba. V roku 1754 bola zaklenutá pôvodne plochostropá loď a klenba bola podopretá polpiliermi pristavanými k múrom lode. V roku 1771 bolo nahradené pôvodné presbytérium oválne zakončenou svätyňou, na ktorú sa zo severnej strany pripája malá štvorcová sakristia. Kostol bol opravený a obnovený v rokoch 1928, 1938 a 1972-1973.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)