Stavba postavená 1799 – 1801.

Klasicistický jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria a mierne predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami so štukovanou ornamentikou. Nad portálom je letopočet 1801. Fasády sú hladké, členené pilastrami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)