Pôvodne gotický kostol postavený niekedy v prvej polovici 14. storočia. V roku 1790 prešiel barokovou prestavbou a rozšírením, keď bolo pristavané kvadratické presbytérium s nadväzujúcou sakristiou na východnej strane. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia dostal kostolík nové vnútorné zariadenie.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)