Barokový kostol postavený v 2. polovici 17.storočia, priečelie klasicisticky upravené v 1. polovici 19. storočia. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Všetky priestory sú zaklenuté krížovými klenbami s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)