Kostol sa niekoľko rokov vôbec nepoužíva a je ponechaný svojmu osudu. Pozitív je vandalsky poškodený, podobne ako ďalšie vnútorné zariadenie. Navyše do kostola zateká (hlavne v oblasti chóru), drevené trámy nad pozitívom sú prehnité a hrozia zrútením, podobne ako celá veža. Pamiatku na tento pozitív by mohlo zachrániť len okamžité zozbieranie, inventarizovanie a presťahovanie súčastí na bezpečné miesto (spolu s ošetrením drevených častí proti škodcom).

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)