Gotický kostol zo začiatku 14. storočia, neskôr renesančne a barokovo upravovaný. V roku 1945 bol prestavovaný, avšak prestavba nebola dokončená. Kostol bol v roku 1662 barokovo upravený, pričom loď dostala valenú klenbu s lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)