Pôvodne klasicistický kostol bez veže postavený v roku 1801. Rozšírený o polygonálnu vežu bol v roku 1887. Obnovili ho v roku 1952. Sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je krytý korýtkovou klenbou dosadajúcou na rímsu. Veža v tvare zaujímavého polygónu je krytá ihlancom, členená lizénovými rámami a nad bočným oltárom datovaná rokom 1887.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)