Gotický kostol zo začiatku 16. storočia, loď upravovaná koncom 18. storočia, fasády v 20. storočí. Jednoloďový kostol s pravouhlým presbytériom zaklenutý gotickou krížovou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)