Budova, pôvodne neologická synagóga, postavená v rokoch 1926 – 1927 podľa návrhu budapeštianskeho architekta Ľ. Kozmu. Celý komplex (synagóga a škola) svojím riešením, použitými materiálmi, dispozičným riešením i architektonickým stvárnením predstavoval v tom čase moderné dielo. Nad oválnym pôdorysom siene sa týčila impozantná kupola s priemerom 21 a 24 metrov do výšky 18 metrov. Bolo tu 600 sedadiel pre mužov a 500 miest pre ženy na galérii tvaru gondoly. Okenné otvory mali vitráže znázorňujúce erby dvanásť židovských kmeňov, zhotovené podľa návrhu K. Majoroša z Budapešti. V roku 1958 bola budova synagógy adaptovaná pre účely Domu umenia. V súčasnosti budovu užíva Štátna filharmónia Košice.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)