Klasicistický kostol postavený v roku 1792, ktorý bol znovu vybudovaný po požiari v roku 1808. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)