Pôvodne gotický kostol spred roka 1333, znovu postavený po požiari v roku 1779. Úprava interiéru pochádza z roku 1846. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)