Kostol gotický jednoloďový s polygonálnym sanktuáriom. Loď postavenú koncom 13. storočia, zaklenuli až okolo r. 1375, keď stavali sanktuárium. Kostol znovu zaklenuli po požiati r. 1515. Po r. 1526 bol opustený, obnovený bol v 30. rokoch 17. storočia. Na západnej empore, oproti hlavnému oltáru stojí organ. Súčasný nástroj sem postavili až r. 1989.

História organov v objekte

V r. 1895 do klariského kostola postavil dvojmanuálový organ so zásuvkovými vzdušnicami bratislavský organár Anton Schönhofer. Tento organ sa neskôr dostal do r. kat. farského kostola v Bojniciach, od roku 1986 je v r. kat. farskom kostole v Tesárskych Mlyňanoch (okr. Zlaté Moravce). Po zbúraní bratislavského lazaretu sem preniesli jednomanuálový organ s pedálom, ktorý v roku 1902 postavil Vincent Možný. Nástroj so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickými traktúrami tu stál až do r. 1989.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)