Kaplnka sv. Ladislava v Primaciálnom paláci. Palác nechal postaviť ostrihomský arcibiskup kardinál Battyány v r. 1777 – 1781 podľa projektov M. Hefeleho. Kaplnka oválneho pôdorysu sa nachádza v zadnom dvorovom krídle. Zaklenutá je kopulou, na ktorej je freska znázorňujúca sv. Ladislava pri zázračnom napájaní svojho vojska. Na malom chóre oproti hlavnému oltáru je umiestnený pozitív.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)