Kostol postavený v rokoch 1610 – 1612 s použitím gotického presbytéria pochádzajúceho zo začiatku 15. storočia. Obnova veže bola realizovaná v roku 1851, obnova celej stavby v rokoch 1868 – 1869, po požiari. Jednoloďový priestor so starším polygonálnym presbytériom krytým neskorogotickou rebrovou klenbou, loď je krytá pruskou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)