Stavba postavená 1866.

Kostol postavený r. 1865 banskobystrickým staviteľom S. Huszágom. Halový priestor je zaklenutý kláštornou a valenou klenbou. Po troch stranách priestoru obieha empora, spočivajúca na drevených stľpoch. Organ je umiestnený na empore oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)