Pôvodne gotický kostol z prelomu 13. a 14. storočia (cca 1307) prešiel viacerými prestavbami. R. 1765 bola prestavaná a zaklenutá loď kostola, v r. 1893 – 1894 pristavané dve bočné lode v pseudogotickom slohu. Trojloďový priestor má polygonálny uzáver sanktuária, ktoré je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou. V lodi sú pruské klenby. Pri poslednej oprave kostola v r. 2005 sa realizovali zmeny v interiére. Organ je umiestnený na chóre oproti hlavnému oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)