Baroková stavba postavená v roku 1728, rozšírená v roku 1818. Opravy uskutočnené v rokoch 1887, 1925, 1950. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium zaklenuté českou plackou, loď krížovou klenbou s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)