Stavba pochádza z 2. pol. 13. storočia. Jednoloďový (pôvodne stredoveký) kostol s pravouhlým ukončením presbytéria s vežou nad hlavným vchodom.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)