Klasicistický kostol z poslednej tretiny 18. storočia, opravený v roku 1889. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, zaklenutá konchou a českými plackami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)