Stavba z rokov 1937 – 1938, ktorá vznikla prístavbou ku starému barokovému kostolu, vybudovanému v roku 1742. Jednoloďová stavba s presbytériom a skrátenou loďou prvého kostola, orientovanou na západ. Priestor bol predĺžený a celý zaklenutý novou lomenou klenbou s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)