Pôvodne gotický kostol z konca 14. storočia, rozšírený o presbytérium na konci 15. storočia. V rokoch 1732 a 1937 opravený a obnovený, po vojnovom poškodení opravený v roku 1948. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a s mohutnou západnou vežou. Priestory zaklenuté lomenou valenou klenbou s lunetami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)