Kostol postavený pred rokom 1778, obnovený v roku 1894, opravený v rokoch 1925 a 1947. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér zaklenutý valenou klenbou.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)