Neskoroklasicistický kostol z r. 1844 – 1853 s neskoršími úpravami. Monumentálna jednoloďová stavba má rovný uzáver sanktuária. V lodi sú pruské klenby, v sanktuáriu česká placka.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)