Gotický kostol z 2. tretiny 14. storočia postavený na mieste staršej stavby, ktorej zvyšok predstavuje južný prístavok. Prestavaný v dvoch etapách v 1. polovici 15. storočia, upravovaný v roku 1769 a v 2. polovici 19. storočia. Pseudobazilikálny halový kostol s hlbokým polygonálnym presbytériom a obnovenou vežou. S pôvodných gotických krížových klenieb sa zachovali klenby v bočných lodiach a v presbytériu z čias pred rokom 1450. Nad strednou loďou gotizujúca baroková klenba z roku 1769.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)