Klasicistický kostol z r. 1784 – 1787, postavený na pôdoryse gréckeho kríža. Organ je postavený na chóre oproti oltáru.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)