Kostol pôvodne gotický, prestavaný v r. 1651, zbarokizovaný r. 1710 a 1740. R. 1946 opravený. Jednoloďová stavba so štvorcovým sanktuáriom a predstavanou vežou. Časť obvodového muriva a jadro veže sú gotické. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami na vtiahnutých pilieroch, v sakristii je renesančná krížová klenba. Zbarokizovaná hladká fasáda a polkruhovo riešenými oknami, na ktorých sa čiastočne zachovali pôvodné ostroluké gotické otvory.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)