Barokovo-klasicistický kostol postavený okolo roku 1770. V roku 1900 bol rozšírený predĺžením lode, stavbou transeptu a nového presbytéria s polygonálnym uzáverom. Pozdĺžne jednolodie s polygonálnym uzáverom a priečnou loďou. Nová časť kostola krytá rovným stropom, stará časť pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)