Klasicistický kostol z rokov 1787 – 1804, upravený v 20. storočí. Jednolodie s rovným uzáverom presbytéria, za ním pristavaná sakristia, na západe vstavaná veža. Priestory zaklenuté pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Predchádzajúce nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)