Klasicistický kostol z rokov 1804 – 1805, upravený v roku 1823, postavený na mieste renesančného kostola z rokov 1662 – 1664, z ktorého do novostavby prebrali vežu. Opravený v 20. storočí. Presbytérium s rovným uzáverom má po oboch stranách sakristie a na poschodí oratórium s emporou. Priestory kostola sú zaklenuté pruskými klenbami.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)