Pôvodne jezuitský kostol stavaný v rokoch 1695 – 1715. V r. 1776 sa stal katedrálnym chrámom banskobystrickej diecézy. R. 1844 bol rozšírený o jedno pole prístavbou predsiene a dvojicou veží, v 80. rokoch 19. storočia nasledovala romantizujúca prestavba. Jednoloďový priestor má veniec postranných emporových kaplniek, loď je zaklenutá valenou, pásmi delenou klenbou. Začiatkom 21. storočia prešiel chrám úpravou interiérov. Organ stojí na chóre oproti hlavnému oltáru.

História organov v objekte

V roku 1880 postavila do katedrály organ firma Rieger z Krnova, opus 63 (podľa katalógu firmy, kde je nástroj označený: (op.) *63 Neusohl (Dom) (hviezdička pred opusovým číslom označuje dvojmanuálový nástroj). Nástroj mal 12 registrov. Na jeseň r. 1924 bol rozšírený o šesť registrov. Tento organ bol v kostole do r. 1993.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)