Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1780 podľa vzoru východoslovenských sakrálnych stavieb tereziánskych, ktoré projektovala koncom 18. storočia stavebná kancelária kráľovskej komory. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria, krytý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)