Pôvodne ranogotický kostol z konca 13. storočia, opravený v 17. storočí a v roku 1823. Jednoloďová stavba s presbytériom s polygonálnym uzáverom, s pristavanou sakristiou, južnou predsieňou a predstavanou vežou. Presbytérium a sakristia zaklenuté lomenou valenou klenbou, loď má rovný strop.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)