Pôvodne neskororenesančný kostol z roku 1652, v roku 1819 prestavaný a prefasádovaný na spôsob barokovo-klasicistických tolerančných chrámov, v roku 1924 dostavaná veža. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom. V lodi je valená klenba s lunetami, v presbytériu pruská.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)