Barokovo-rokoková stavba z rokov 1768 – 1770, veža a fasády dokončené roku 1799. Jednolodie s polygonálnym uzáverom, sakristiou a predstavanou štvorpodlažnou vežou. Priestory zaklenuté pruskými klenbami. Nad sakristiou zemepanské oratórium.

Súčasné nástroje v objekte

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)