Kráľovský Chlmec, okres Trebišov
ref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)


1908, József Angster – novostavba

Opus 609. Nápis na stene organovej skrine:
Ezen orgonát szerelte
Ankovicz Ferenz és Szijártó Béla
segédek pécsröl 1908 marczius 1év
(Tento organ montovali (inštalovali) Ferencz Ankovisz a Béla Szijártó, asistenti z Pécsu, v marci 1908, jeden rok.)

1923, Jozef Guna – oprava

20. október 1923. Nápis na stene organovej skrine:
Guna Jozsef
orgona segéd govitolto 1923 oktko 20 kov
(Guna Jozef, organový pomocník (?))

1936, Štefan Gábor – údržba

25. september 1936. Nápis na stene organovej skrine:
Ezen orgonát javitta é hangolta
Gábor István orgona épititó.
Karabinoš és Gábor orgona épitó
cégtol
eperjesról 1936 IX 25
800 Kč osszegért
(Tento organ opravoval a naladil István Gábor, staviteľ organov z organárskej firmy Karabinoš a Gábor z Prešova, 25. septembra 1936 za sumu 800 Kč.)

2016, neznámy organár – údržba

Prieskum: Juraj Slovík, 2017
Angster József és Fia / PÉCS
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
Bourdon  
Gamba  
Salicional  
Principal Octav  
Flauta travers  
Mixtura 3x2 2/3´   

Spojky: Pedal-copula (I / P)
Pevné kombinácie: P., MF., F.

Pneumatické traktúry, vzdušnice s registrovými kancelami.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)