Čečejovce, okres Košice-okolie
Kostol sv. Jána, apoštola

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 6


2004, Pavol Baxa ml. – novostavba

Organ zostavil z viacerých starších nástrojov.

Prieskum: Marek Cepko, 2016
BAXA – Košice / 2004
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Principál(privesený) 
Kryt  
Salicionál  
Fugara  
Picola (Superoktáva)  
Mixtúra (Kvinta šumivá) 2x1 1/3´  

Spojky: P.K. (Pedálcopula), Super M
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)