Šarišská Poruba, okres Prešov
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


1868/1869, neznámy organár – novostavba

Architektonicko-výtvarné riešenie poukazuje na organára Andreja Zimmera. Podľa kánonickej vizitácie bol však organ postavený až v roku 1868, čiže 11 rokov po jeho smrti. Nástroj teda nemusí byť dielom spomínaného majstra, alebo je starší a na dnešné miesto bol prenesený z inej lokality.

20. storočie, neznámy organár – prestavba

Prebudované registre Quinta 1 1/3´ a Mixtur. Názvy registrov nad registrovými pákami poukazujú na Júliusa Gunu.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Manuál (C – c3, 49 klávesov)
Gedeckt
Principal
Flӧte
Octava
Superoctav
Mixtur

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)