Veľký Folkmar, okres Gelnica
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (4+5+1)


50./70. r. 20. stor., Erich Bauer – novostavba

Organ firmy Erich Bauer (Unteraschbach, Nemecko) pôvodne postavený niekde v okolí Mníchova.

1996, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol ako dar nemeckých evanjelikov prenesený na súčasné miesto a adaptovaný na nový priestor. Inštalovaný bol v r. 1996. Pedál mal pôvodne 3 registre, z priestorových dôvodov však bolo možné osadiť iba jeden.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
Werkstätte für Orgelbau // Erich Bauer // Unteraschbach / Nbg. 2
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
RohrflӧteGedacktSubbass16´
PrinzipalBlockflӧte  
SifflӧteRohrnasart2 2/3´  
Mixtur 4x1 1/3´Prinzipal  
  Jauchzendpfeife 3x  

Spojky: II/I, I/P, II/P

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)