Petrovany, okres Prešov
Kostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (7/6+1)


1899, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 698.

2. pol. 20. stor., neznámy organár – prestavba

Prestavba a rozšírenie.

Prieskum: Marek Cepko, 2013
RIEGER TESTVÉREK / cs. és k. udvari – orgona gyár / Jägerndorf és Budapest.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
Bourdon  
Gamba  
Salicional  
Oktáv4´ (ext.)  
Gemshorn  
Doublett 2x  

Spojky: Pedál-Kopula
Pevné kombinácie: Forte

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)