Slaská, okres Žiar nad Hronom
Kostol sv. Gála

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)


začiatok 20. stor., neznámy organár – novostavba

Organ postavila zatiaľ neznáma organárska firma, pravdepodobne začiatkom 20. storočia. Pre veľmi podobné riešenie hracieho stola s inými hracími stolmi firmy Országh by staviteľom mohla byť práve táto firma (a to aj napriek tomu, že Slaská nie je uvedená v zozname lokalít, pre ktoré Országh postavil organ).

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Po prvej svetovej vojne boli zrekvirované prospektové píšťaly nahradené.

1962, Pavol Baxa st. – prestavba

Pravdepodobne odstránenie páky čerpacieho mecha, zmena dispozície. Väčšina kovového píšťalového materiálu nepripomína Országhov píšťalový materiál.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2012
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
Flauta concav.  
Gamba  
Pr. Octav  
Roh nočný  
Mixtur 2x1 1/3´  

Spojky: Pedal copula, Spojka I/4
Pevné kombinácie: P, MF, F
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)