Dolná Ždaňa, okres Žiar nad Hronom
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)


2001, Ondrej Mikuláš, Pavol Mikuláš – novostavba

Firma MOPO. Novostavba s použitím viacerých prvkov z pôvodného jednomanuálového organa. (Pôvodný organ takmer určite nestavala firma Rieger. Nie je uvedený v katalógu firmy, taktiež rozsah pedála C – c1 je nanajvýš nezvyklý pre firmu Rieger.)

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2011
MOPO / Organ postavili v roku 2001 / O. a P. Mikulášovci z Hliníka nad Hronom
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Kryt  
Aeolina  
Flauta  
Roh nočný  
Tercián 2-3x1 3/5´  

Spojky: Super, Sup (man. okt. spojky), Pedál (ped. spojka)
Pevné kombinácie: Piano, Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)