Hodruša-Hámre – Kopanice (osada Dômky), okres Žarnovica
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4/3


2. pol. 19. stor., neznámy organár – novostavba

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2011
Manuál (C – c3, 49 klávesov)Pedál (C – f, 18 klávesov)
Geig. principal(privesený) 
Bourdon  
Flauta4´ (ext.)  
Octava  

Mechanické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)