Gemerská Panica, okres Rožňava
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 5


1. pol. 19. stor., Hinrich Wilhelm – novostavba

Organ postavený pravdepodobne začiatkom 19. storočia Hinrichom Wilhelmom (slabo čitateľný nápis na firemnom štítku nad namuálovou klaviatúrou).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 1998
Hinrich Wilhelm
Manuál (C – d3, krátka veľká oktáva, 47 klávesov)
Organ mal pravdepodobne 5 registrov. 
Dispozíciu nebolo možné rekonštruovať. 

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)